Welcome! Look around the shop as a Guest or Click Login / Create Account at top bar to see the full assortment! 

Socialt ansvar

Vi arbetar aktivt med att säkerställa hur era produkter tillverkas

The Profile Store erbjuder ett brett sortiment av profilerade produkter. Vi gör allt för att säkerställa att vi har så liten miljöpåverkan som möjligt och arbetar för att främja hållbarhet i tillverkning och transport.

Ansvarsfulla partners

Produkter från The Profile Store tillverkas i fabriker som har bevisade etiska och miljömässiga standarder. Vi säkerställer att allt är framtaget ansvarsfullt och att tillverkarna har signerat våra krav.

Etisk granskning

Etiska granskningar och fabriksgranskningar utförs av ett globalt ackrediterat organ - Asia Inspection. Granskningarna kan inkludera bl. a. säkerhetsföreskrifter, arbetstidsanalyser, hantering av avfall, intervjuer med fabriksanställda och dokumentations- och certifikatsäkringar.

Förbättrade arbetsförhållanden

Rapporter om bättre levnadsstandard från granskningsbolaget Asia Inspection, samt våra egna besök, gör det möjligt för oss att föreslå och driva positiva förändringar i livet för de anställda på fabrikerna.

Bättre inblick

Etiska granskningar och rapporter används för att hjälpa tillverkare förbättra sina processer och produkter. Vi utför regelbundna granskningar och undersökningar för att hjälpa till att höja standarden på både produkter och tjänster i tillverkningen.

Mindre klimatpåverkan

När vi väljer tillverkningspartner för The Profile Store lägger vi stor vikt vid hur produktionen påverkar den närliggande miljön. Vi säkerställer till exempel att avfallsvattnet används så effektivt som möjligt.

Ge tillbaka

Trots att vi gör vårt bästa för att minimera vår miljöpåverkan med våra långdistanstransporter, finns det fortfarande koldioxidutsläpp att kompensera för. The Profile Store stödjer certifierade klimatprojekt såsom den första vindfarmen i Nicaragua, avfallsverk i Turkiet och ett vattenreningsprojekt i Kambodja. 

Socialt ansvar

Vi arbetar aktivt med att säkerställa hur era produkter tillverkas

The Profile Store erbjuder ett brett sortiment av profilerade produkter. Vi gör allt för att säkerställa att vi har så liten miljöpåverkan som möjligt och arbetar för att främja hållbarhet i tillverkning och transport.

 

United Nations Global compact

Mobilisering av en global rörelse av företag, för hållbara utvecklingsmål.

› http://www.unglobalcompact.org

 

 

GOTS – Global Organic Textile Standard

› www.global-standard.org

FSC – Ensuring sustainable forestry

 http://www.fsc.org

Fairtrade - putting farmers first

 http://www.fairtrade.net

Oeko-Tex - confidence in textiles

 http://www.oeko-tex.com

Cookies help us deliver our services to you. By using this site, you agree to the use of cookies. We do not store any personal details beyond what is entered and required when an webshop order is registred. By agreeing to the use of cookies you also accept our Privacy Policy.