Välkommen! Klicka på Logga in / Skapa konto i toppmenyn för att se priser och lagerstatus.

Integritetspolicy

Meddelande om dataskydd:

Personuppgifter hanteras enligt vår Integritetspolicy.

Under ditt besök på denna webbplats kan du bli ombedd att ge oss personlig information. Det är helt frivilligt att besvara ​frågorna. Data registreras enbart i överensstämmelse med nedanstående bestämmelser, förutsatt att du har delat informationen frivilligt samt har givit ditt samtycke till att den får registreras.


Den information du ger oss samlas in, behandlas och används endast då det är nödvändigt i den utsträckning som behövs för att ge dig personligt stöd samt för att sända dig upplysningar om erbjudanden eller annan information i syfte att förbättra vår service. Dessutom används informationen i marknadsanalyser. Vi garanterar således att din information kommer att behandlas konfidentiellt enligt de effektiva bestämmelserna för skydd av privatlivet. Vi säljer inte dina personuppgifter till tredje part, ej heller marknadsför eller vidarebefordrar vi dem på annat sätt.


Cookies kan användas för att samla in och spara data, men dessa data förblir strängt anonym. Data används inte för att identifiera en besökare personligen och den aggregeras heller inte med andra personuppgifter. Insamling och registrering av data kan när som helst nekas med avseende på efterföljande tjänster.

 

Immateriella rättigheter:
Alla rättigheter reserveras. Om inte annat anges är alla varumärken, typskyltar, företagsloggor och emblem som återges på denna webbplats skyddade enligt varumärkeslagstiftningen. All text, bilder, grafik, ljud, animationer och videor samt deras arrangemang på denna webbplats är skyddade av upphovsrätten. Därför är det förbjudet att ladda ner, kopiera eller sprida webbplatsen såväl helt som delvis. Allt som tillåts är replikering av webbplatsen i den utsträckning som tekniskt behövs för webbläsning, samt individuell replikering för privat bruk. All annan användning av innehållet på denna webbplats eller av de symboler som skyddas av varumärkesrätt kräver skriftligt samtycke från oss.

 

Ansvarsfriskrivning:
Denna webbplats har sammanställts med största omsorg. Men ändå kan Creon Promotion AB inte garantera att informationen är korrekt och korrekt. Creon Promotion AB förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar. Inget ansvar accepteras för skador som uppkommer direkt eller indirekt från användningen av denna webbplats, så länge det inte är grundat på en avsiktlig handling eller grov oaktsamhet från Creon Promotion AB sida. I den mån denna webbplats avser tredje parters webbplatser påtar sig Creon Promotion AB inget ansvar för innehållet på dessa länkade webbplatser, och kan inte hållas ansvarigt för eventuella skador som uppstått på grund av sådant innehåll. Alla länkar är externa länkar och tjänar endast som en service för besökare på vår webbplats. Vi kontrollerar därför inte deras innehåll. Dessa länkar är föremål för det ansvar som deras respektive leverantör har accepterat.

Cookies help us deliver our services to you. By using this site, you agree to the use of cookies. We do not store any personal details beyond what is entered and required when an webshop order is registred. By agreeing to the use of cookies you also accept our Privacy Policy.